Ön Bilgilendirme Formu Ve Mesafeli Satış SözleşmesiÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış
Sözleşmesi’nin kurulmasından önce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında Satıcı tarafından yapılması gereken
bilgilendirmeyi içermektedir. Bu bilgiler, iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile
ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla
verilmiştir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek
Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
1.SATICI BİLGİLERİ
Unvan. : REFERANS DİJİTAL YAZILIMLAR PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Adresi : Esentepe Mah. Talatpaşa Cd. No:5 İç Kapı No:1 Şişli/İSTANBUL
Telefon :
Vergi No : 7342487091
2. ALICI BİLGİLERİ. :
Ad Soyad/Unvan :
Adresi. :
Telefon :
Eposta/Kullanıcı Adı :
3. MOBİL UYGULAMA
Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler ve masrafları dahil toplam fiyatı: Sözleşme konusu
hizmetin toplam fiyatı, www.referans.com internet sitesinden ilan edilir ve Mesafeli Satış
Sözleşmesi hesaplama usulüne göre belirlenir.
3.1. Hizmet Bedelinin Ödenme Şekli: Kredi Kartı-Banka Havalesi
3.2.Dijital İçeriğin Hangi Donanım Ya Da Yazılımla Birlikte çalışabileceğine ilişkin Bilgi:
REFERANS, internet erişimi olan kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletlerde çalışır.
3.3. Teslimat Şekli: REFERANS, mobil uygulaması üzerinden hizmet sağlanır.
3.4. Sağlayıcının Şikayetlere İlişkin Çözüm Yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili
şikayetler, hizmet sağlayıcının yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.
Sağlayıcı, söz konusu şikayetleri çözmek konusunda elinden gelen çabayı gösterecektir. En
yeni teknolojilerin takip edilmesi, problemi çözmeye yönelik uygun işbirliklerinin kurulması
ve hizmet alınması gibi çok farklı çözüm yollarını özenle uygulayacaktır. Söz konusu
şikayetlerle ilgili alıcılara geri bildirimde bulunulacaktır.
4) GENEL HÜKÜMLER
4.1. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda,
kartın 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007
tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları hakkında
yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
4.2. ALICI, www.referans.com internet sitesinde ve REFERANS mobil uygulamasında
sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata
ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
beyan eder. ALICI iş bu “Ön Bilgilendirme Formu”nu elektronik ortamda teyit etmekle
mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, HİZMET VEREN tarafından ALICI’ya verilmesi
gereken adres, siparişi verilen ürünlere/hizmetlere ait temel özellikler ürün/hizmetin tüm
vergiler dâhil fiyatı, cayma hakkı ile ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
edinmiş olduğunu teyit etmiş olur.
4.3. İşbu ön bilgilendirme formu kapsamında verilen bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim
araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme
gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiği işbu Ön
bilgilendirme formu kapsamında belirtilmiştir.
5. CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal/hizmetin kullanılmamış olması şartıyla cayma
hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için HİZMET VEREN’e REFERANS üzerinden
yapılacak olan cayma bildirimi, malın/hizmetin tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre
içinde Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince ALICI tarafından, yazılı veya
bir sürekli veri taşıyıcısı yoluyla yapılmalıdır. O nedenle ALICI;
Dijital ve fiziki olarak hizmet verenlere REFERANS müşteri hizmetleri …………………...…… numaralı
telefon üzerinden veya destek@referans.com adresine e-mail aracılığıyla iade talep
etmelidir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma
hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a fatura
ibraz etti ise iade edilmelidir.
Bununla birlikte cayma hakkının kullanılamayacağı haller şöyledir; HİZMET VEREN
tarafından ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan,
niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler, hizmetin yerine getirilerek
ifasından sonra verilen hizmet sonucu eski haline dönüştürülemeyecek hizmetlerin iadesi
mümkün değildir.
HİZMET VEREN ile HİZMET ALAN arasındaki cayma bildiriminin ve iade edilmek istenen
ürünün /hizmetin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve
malı iade almakla yükümlüdür.
Hizmet Veren’in cayma koşullarına uymaması ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği
ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki
ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.
Hizmet Alan Tüketici, cayma koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her
türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu ön bilgilendirmenin uygulanmasında, ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki
başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanan değere kadar ALICI’nın
mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri
ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
HİZMET ALAN ALICI, bu ön bilgilendirme formunu okuduğunu ve içerdiği hükümleri,
mesafeli satış sözleşmesi hükümlerini okuduğunu ve içerdiği hükümleri tüm koşulları ile
kabul etmiş sayılır.
HİZMETİN SAĞLAYICISI PLATFORM SAHİBİ SATICI: REFERANS DİJİTAL YAZILIMLAR
PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ